W chwili obecnej przyjmujemy rezerwację  na zimowy miot bichonów.