W chwili obecnej przyjmujemy rezerwację  na zimowy miot bichonów - zapraszamy. 

Zwolniła się rezerwacja na pudelka - zapraszamy