W chwili obecnej przyjmujemy rezerwację  na zimowy miot bichonów do odbioru w marcu.