Zwolniła się rezerwacja na 1 pieska do odbioru druga połowa marca. 

W chwili obecnej przyjmujemy rezerwację  na kolejny miot bichonów czyli czerwiec 2021 - zapraszamy.